Fotogaleria

Rodzinny konkurs plastyczny pt. „Kocham moje przedszkole, bo…"

Image
Image

W związku z 70-leciem istnienia naszego przedszkola dzieci wraz z rodzinami zaproszone zostały do udziału w konkursie plastycznym pt. „Kocham moje przedszkole, bo…
Prace przyjmowane były od 20 marca do 14 kwietnia 2023 r.
Celem konkursu była:
• integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym;
• kształtowanie poczucia przynależności społecznej;
• wyrażanie siebie poprzez aktywności plastyczne i rozwijanie inwencji twórczej;
• tworzenie warunków do twórczego spędzania wolnego czasu z dziećmi.
Oceny prac oraz przydziału nagród i wyróżnień dokonało Jury powołane przez Organizatora.
Nagrody w konkursie przyznano wszystkim uczestnikom a ufundowane zostały przez Radę Rodziców oraz Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego, który objął nad konkursem honorowy patronat.

Laureaci rodzinnego konkursu plastycznego pt. „Kocham moje przedszkole, bo…”uplasowali się następująco:
Im Bohdan Golubenko
I m Lara Górska
Im Leonard Górski

II m Jagna Dziewońska
IIm Jagoda Oprocha
IIm Liliana Dutkiewicz

III m Gaja Dębska
IIIm Helena Stelmach
III m Filip Siedlecki

WYRÓŻNIENIA:
Aleksandra Kotlinowska
Marcel Słowik
Sofia Słowik
Jędrzej Szlachetka
Stanisław Habel
Michalina Wolnicka
Stanisław Świątek

Wszystkie prace wystawione zostały podczas Jubileuszu 70-lecia Przedszkola 76 na wystawie w Hali 100-lecia KS Cracovia
Wystawie pokonkursowej towarzyszyła prezentacja zdjęć uwieczniających różne chwile z życia
przedszkola naszych absolwentów oraz obecnych wychowanków.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Chrustek
Justyna Duź
Edyta Kopeć
Sandra Rogala
Kinga Szelong