Jeśli chcesz do nas dołączyć

REKRUTACJA 2023/2024

 • Treminy rekrutacji
 • Zasady rekrutacji
 • Dokumentacja rekrutacji
 • Wyniki rekrutacji
Image

• od 01 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.– składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych;
do 5 kwietnia 2023 r. – weryfikowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną;
21 kwietnia 2023 r. godz. 09:00 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
od 24 kwietnia 2023 r. do 09 maja 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
10 maja 2023 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;
od 25 maja 2023 r. do 05 czerwca 2023 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Image

  Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce "Rekrutacja do przedszkoli".
  Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).
  Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, wydrukowania i przyniesienia do przedszkola pierwszego wyboru wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie określonych kryteriów (wniosek oraz wzory pozostałych dokumentów dostępne od 01.03.2023 r na stronie internetowej.

  Procedura rekrutacji na rok 2023/2024

  Zasady składania wniosku rekrutacyjnego.

Image

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 zostaną udostępnione na tablicy ogłoszeń dla rodziców zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie także podana do wiadomości rodziców dnia 21.04.2023 r. godz. 09.00 poprzez przesłanie na adres e-mail podany we wniosku rekrutacyjnym.

Końcowa informacja dotycząca kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podana dnia 10.05.2023 r. godz. 12.00 zostanie wywieszona tylko na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola.