Jeśli chcesz do nas dołączyć

REKRUTACJA 2021/2022

  • Treminy rekrutacji
  • Zasady rekrutacji
  • Dokumentacja rekrutacji
  • Wyniki rekrutacji
Image

• od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.– składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych;
do 1 kwietnia 2021 r. – weryfikowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną;
23 kwietnia 2021 r. godz. 09:00 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
od 26 kwietnia 2021 r. do 07 maja 2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
10 maja 2021 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;
od 24 maja 2021 r. do 01 czerwca 2021 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Image
Image

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zostaną udostępnione na tablicy ogłoszeń dla rodziców zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie także podana do wiadomości rodziców dnia 23.04.2021 r. godz. 09.00 poprzez przesłanie na adres e-mail podany we wniosku rekrutacyjnym.

Końcowa informacja dotycząca kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podana dnia 10.05.2021 r. godz. 12.00 zostanie wywieszona tylko na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola.