Jeśli chcesz do nas dołączyć

REKRUTACJA 2024/2025

 • Treminy rekrutacji
 • Zasady rekrutacji
 • Dokumentacja rekrutacji
 • Wyniki rekrutacji
Image

• od 01 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.– składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych;
do 3 kwietnia 2024 r. – weryfikowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną;
19 kwietnia 2024 r. godz. 09:00 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
od 22 kwietnia 2024 r. do 07 maja 2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
08 maja 2024 r. godz. 09:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;
od 20 maja 2024 r. do 03 czerwca 2024 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Image

  Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce "Rekrutacja do przedszkoli".
  Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).
  Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, wydrukowania i przyniesienia do przedszkola pierwszego wyboru wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie określonych kryteriów (wniosek oraz wzory pozostałych dokumentów dostępne od 01.03.2024 r na stronie internetowej.

  Procedura rekrutacji na rok 2024/2025

  Zasady składania wniosku rekrutacyjnego.

Image

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 zostaną udostępnione na tablicy ogłoszeń dla rodziców zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie także podana do wiadomości rodziców dnia 19.04.2024 r. godz. 09.00 poprzez przesłanie na adres e-mail podany we wniosku rekrutacyjnym.

Końcowa informacja dotycząca kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podana dnia 08.05.2024 r. godz. 09.00 zostanie wywieszona tylko na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola.