SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
dla dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie
ul. Popławskiego 17, 30-818 KRAKÓW
tel./fax 12 632 87 73 kom.660 637 351
www.poradniakrakow.com.pl

  Psycholog, psychoterapeuta mgr Agnieszka Urbańska pełni dyżur w piątki w godz. 8.30 – 11.30 w terminach:

  - 1 i 29 października, 3 i 31 grudnia 2021;
  - 28 stycznia, 4 marca, 1 i 29 kwietnia, 3 czerwca 2022.

  Neurologopeda Ewelina Wokurka pełni dyżur godziny: 11.00 – 14.00:

  - 8 i 22 września, 6 i 20 października, 10 i 24 listopada, 8 i 22 grudnia 2021;
  - 5 i 19 stycznia, 9 i 23 lutego, 9 i 23 marca, 6 i 20 kwietnia, 11 i 25 maja, 8 czerwca 2022.

Image
Image