SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  INFORMACJE O REJONOWYCH PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH W KRAKOWIE:

  Na terenie Krakowa działają cztery rejonowe poradnie psychologiczno–pedagogiczne oraz cztery poradnie specjalistyczne .

  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Kariery”
  ul. W. Popławskiego 17, 30-818 Kraków w budynku Szkoły Podstawowej nr 61 im. Józefa Piłsudskiego
  Poradnia czynna: Pon-Czw 8:00-19:00, Pt 8:00-16:00

  Filia nr 7 (Dzielnica V i VII)
  Kierownik: Jolanta Olejak-Sęk
  Adres: Al. Słowackiego 46
  Tel.: 012 632-66-20, 012 632-21-46
  Fax: 012 632-66-20
  e-mail: f7@mops.krakow.pl

Image
Image
REJONOWE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE:
 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
  31-067 Kraków, ul. Chmielowskiego 1,
  tel./fax: 012-430-50-52
  Dyrektor – Jolanta Skóra
  Teren działania poradni obejmuje dzielnice I-III Miasta Krakowa
 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2
  30-523 Kraków, ul. Siewna 23 d,
  tel. 012-415-69-68
  Dyrektor – Elwira Zadęcka
  Teren działania poradni obejmuje dzielnice IV-VII Miasta Krakowa
 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3
  30-306 Kraków, ul. Konfederacka 18,
  tel./fax 012-266-19-50
  Dyrektor – Małgorzata Piec
  Teren działania poradni obejmuje dzielnice VIII-XIII Miasta Krakowa
 4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4
  31-977 Kraków, os. Szkolne 27
  tel. 012-644-18-85 Dyrektor – Elżbieta Piwowarska
  Teren działania poradni obejmuje dzielnice XIV-XVIII Miasta Krakowa
PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 1. Krakowski Ośrodek Terapii
  31-056 Kraków, ul. Miodowa 12,tel. 012-422-18-58 ,Dyrektor – Barbara Woszczyna
 2. Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej
  31-154 Kraków, ul. Półkole 11, (osiedle Willowe 35- Nowa Huta) tel. 012-412-15-66,
  Dyrektor – Ewa Pohorecka
 3. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych
  31-046 Kraków, ul. św. Gertrudy 2, tel. 012-422-43-83, fax 012-421-40-87,
  Dyrektor – Małgorzata Niewodowska
 4. Samorządowy Ośrodek Psychologiczno–Pedagogiczny dla Dzieci Przedszkolnych
  30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 30 a,tel. 012-632-87-73,
  Dyrektor – Wanda Papuga