Dlaczego My?

OFERTA PRZEDSZKOLA

  • Nasza koncepcja
  • Metody i programy
  • Organizacja
  • Zajęcia dodatkowe
Image
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Nasze przedszkole tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
W naszym przedszkolu promowane są:
• dbanie o zdrowie;
• zachowania przyjazne przyrodzie;
• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej;
• rozwijanie kompetencji społecznych;
• nauka odróżniania dobra od zła.
Image

Wszystkie metody i formy pracy z dzieckiem stosowane przez naszych nauczycieli są oparte na metodyce wychowania przedszkolnego oraz zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Metod pracy z dzieckiem stosowane w naszym przedszkolu:
• Metody czynne:
samodzielnych doświadczeń
kierowania własną działalnością dziecka
zadań stawianych dziecku
ćwiczeń utrwalających
• Metody oglądowe:
obserwacja i pokaz
osobisty przykład nauczyciela
udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne)
• Metody słowne:
rozmowy
opowiadania
zagadki
objaśnienia i instrukcje
sposoby społecznego porozumiewania się
metody żywego słowa

Image

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00 przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach.

Image

Organizujemy różnorodne zajęcia dodatkowe zgodne z uzdolnieniami i zainteresowaniami dzieci:
• Gimnastyka artystyczna;
• Gimnastyka korekcyjna;
• Rytmika;
• Taniec towarzyski;
• Religia;
• Język angielski (prowadzony w ramach podstawy programowej);
• Gimnastyka dla Smyka;
• Mały Artysta.
Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzi kadra z odpowiednimi kwalifikacjami.