Nasze przedszkolne

Metody i programy

Nasi nauczyciele codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacają o nowatorskie rozwiązania metodyczne m.in.:
• twórcze metody aktywności ruchowej: C. Orffa, R. Labana, A. i M. Kniessów,
• Metodę Ruchu Rozwijającego Sherborne,
• Metodę Dobrego Startu Bogdanowicz,
• metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
• aktywne słuchanie muzyki B. Strauss

W naszym przedszkolu tradycyjnie organizowane są imprezy i uroczystości:
• Pasowanie na Przedszkolaka
• Koncert pieśni patriotycznych
• muzyczne Spotkanie ze Św. Mikołajem
• Jasełka dla Babci i Dziadka
• rodzinne kolędowanie
• Powitanie Wiosny
• Święto Rodziny

Image
Image

Organizujemy wycieczki, m. in. do:

 • Teatru Groteska
 • Muzeum Narodowego (różne oddziały)
 • Muzeum Inżynierii Miejskiej
 • Zamku Królewskiego na Wawelu
 • Jednostki Wojskowej w Balicach
 • Straży Pożarnej i na Policję
 • Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Airport w Balicach

Nasi wychowankowie mają okazję brać udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, np. z:

 • autorami książek dla dzieci
 • aktorem Teatru Groteska
 • Jaśkiem Melą
 • pilotem samolotów pasażerskich
 • pracownikiem CERNu
 • osobami wykonującymi ciekawe zawody (policjant, lekarz, nurek, ratownik GOPR itp.)

Współpracujemy z wieloma instytucjami kulturalnymi m.in.:

 • Pracownią Ceramiki Artystycznej
 • Muzeum Narodowym
 • Zamkiem Królewskim na Wawelu
 • Muzeum Etnograficznym
 • Muzeum Inżynierii Miejskiej
 • Teatrem Groteska

Nasze Programy

Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego – tu

Nasi nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole bada gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole i w zależności od wyników, prowadzi zajęcia wspomagające lub korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Zestaw programów realizowanych w roku szkolnym 2022/2023:

 • Elżbieta Kordos  „Program wychowania przedszkolnego” ;
 • Dorota Kosakowska „ Trefliki w przedszkolu”- program wychowania przedszkolnego;
 • Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha „ Rozwój –Wychowanie -Edukacja”;
 • Renata Zamorska, Joanna Urbaniec „ Gimnastyka dla Smyka” program zajęć ruchowych;
 • Barbara Bednarczyk, Ewa Drabik, Anna Męka „ Mały Artysta” program zajęć plastycznych.

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2021/2022:

 • „Krecik – ogród dydaktyczny w naszym przedszkolu”
 • „Zabawy z kodowaniem u TROPICIELI”
 • „Tropiciele w świecie liter”
 • „Zarzadzanie przez scrumowanie”
 • „Aktywna rada pedagogiczna”