2020/2021

Harmonogram zajęć dodatkowych

Image
Image

Osoba prowadząca

Olga Kozak – trener, wykładowca dyscypliny sportowej- mistrz sportu w gimnastyce artystycznej

Wtorek

Odkrywcy: 10:00 -10:30

Badacze: 10:30 -11:00

Myśliciele: 11:00 -11:30

Podróżnicy: 11:30 -12:00

Osoby prowadzące: nauczyciele poszczególnych grup.

Zdobywcy:

Czwartek: 15:00 -15:20

Tropiciele:

Poniedziałek: 14:30 – 14:50

Podróżnicy:

Poniedziałek: 15:00 -15:30

Odkrywcy:

Piątek: 14:30 -15:00

Badacze:

Poniedziałek: 14:30 -15:00

Myśliciele:

Poniedziałek: 15:30 -16:00

Osoba prowadząca:

Gjelaludin Haxhijaj – mgr wychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym, spec. korekcja wad postawy

Wtorek

Tropiciele: 14:30 -15:00

Zdobywcy: 15:00 -15:30

Podróżnicy: 15:30 -16:00

Czwartek

Odkrywcy: 13:00 -13:30

Piątek

Myśliciele: 13:00 -13:30

Badacze: 15:30 -16:00

ZDOBYWCY

Osoba prowadząca: mgr Sylwia Świstek- Tuffreau

Wtorek: 10:00 -10:15

Czwartek: 11:00 -11:15

TROPICIELE

Osoba prowadząca: mgr Sylwia Świstek- Tuffreau

Poniedziałek: 9:30 -9:45

Środa: 9:30 -9:45

PODRÓŻNICY

Osoba prowadząca: mgr Justyna Duź

Czwartek: 11:00 -11:30

Piątek: 8:30 -9:00

ODKRYWCY

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Wyżga- Zontek

Poniedziałek: 11:00 -11:30

Czwartek: 12:30 -13:00

BADACZE

Osoba prowadząca: mgr Justyna Duź

Czwartek: 10:30 -11:00

Piątek: 9:30 -10:00

MYŚLICIELE

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Wyżga- Zontek

Wtorek: 11:30 -12:00

Czwartek: 11:30 -12:00

Osoby prowadzące – nauczyciele poszczególnych grup.

Zdobywcy:

Środa: 15:00 -15:20

Tropiciele:

Czwartek: 14:30 – 14:50

Podróżnicy:

Poniedziałek: 14:30 – 15:00

Odkrywcy:

Czwartek: 13:00 -13:30

Badacze:

Środa: 14:30 -15:00

Myśliciele:

Piątek: 15:00 -15:30

Osoba prowadząca

Joanna Manista – mgr wychowania muzycznego, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, muzykoterapeuta

Czwartek

Myśliciele: 9:00 -9:30

Zdobywcy: 9:30 -10:00

Tropiciele: 10:00 -10:30

Podróżnicy: 10:30 – 11:00

Odkrywcy: 11:00 -11:30

Badacze: 11:30 -12:00

Osoba prowadząca

s. Anna Majewska – mgr teologii oraz pedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym

Poniedziałek

Odkrywcy: 11:35 -12:05

Wtorek

Badacze: 13:00 -13:30

Myśliciele: 13:30 – 14:00

Odkrywcy: 14:00 -14:30

Czwartek

Myśliciele: 13:35 -14.05

Badacze: 14:05 -14:35

Osoba prowadząca:

Emil Waliczek –lic. wychowania fizycznego, instruktor tańca

Środa

Podróżnicy: 12:30 -13:00

Myśliciele: 13:00 -13:30

Badacze: 13:30 -14:00

Odkrywcy: 14:00 -14:30

Tropiciele: 14:30 -14:45

Zdobywcy: 14:45 -15:00