2021/2022

Harmonogram zajęć dodatkowych

Image
Image

Olga Kozak – trener, wykładowca dyscypliny sportowej- mistrz sportu w gimnastyce artystycznej

Wtorek

Podróżnicy: 10:00 -10:30

Badacze: 10:30 -11:00

Odkrywcy: 11:00 -11:30

Myśliciele: 11:30 – 12:00

Osoby prowadzące: nauczyciele poszczególnych grup.

Zdobywcy:

Poniedziałek: 14:30 – 15:00

Tropiciele:

Poniedziałek: 15:00 – 15:30

Podróżnicy:

Środa: 15:00 -15:30

Odkrywcy:

Poniedziałek: 15:30 – 16:00

Badacze:

Poniedziałek: 15:00 – 15:30

Myśliciele:

Poniedziałek: 14:30 – 15:00

Osoba prowadząca:  Gjelaludin Haxhijaj – mgr wychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym, spec. korekcja wad postawy

Wtorek

Odkrywcy: 14:00 – 14:30

Podróżnicy: 14:30 – 15:00

Tropiciele: 15:00 – 15:30

Badacze: 15:30 – 16:00

Czwartek

Zdobywcy: 15:00 – 15:30

Myśliciele: 15:30 – 16:00

ZDOBYWCY

Osoba prowadząca: mgr Justyna Duź

Wtorek: 8:30 – 9:00

Piątek : 8:30 – 9:00

TROPICIELE

Osoba prowadząca: mgr Ewa Plebańczyk

Wtorek: 8:30 – 9:00

Czwartek: 8:30 – 9:00

PODRÓŻNICY

Osoba prowadząca: mgr Ewa Plebańczyk

Wtorek: 8:30 – 9:00

Czwartek: 8:30 – 9:00

ODKRYWCY

Osoba prowadząca: mgr Justyna Duź

Wtorek: 9:30 – 10:00

Piątek: 9:30 – 10:00

BADACZE

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Wyżga-Zontek

Wtorek: 11:30 – 12:00

Czwartek : 9:30 – 10:00

MYŚLICIELE

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Wyżga- Zontek

Wtorek: 9.30 – 10:00

Czwartek: 11:30 – 12:00

Osoby prowadzące – nauczyciele poszczególnych grup.

Zdobywcy:

Wtorek: 14:30 – 15:00

Tropiciele:

Środa: 15:00 – 15:30

Podróżnicy:

Poniedziałek: 15:00 – 15:30

Odkrywcy:

Środa: 15:00 – 15:30

Badacze:

Czwartek: 14:30 – 15:00

Myśliciele:

Piątek: 14:30 – 15:00

Osoba prowadząca: Kinga Kużdżał – pedagog Studia Baletowego Opery Krakowskiej, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia rytmiki i muzykologii,dyplomowany  instruktor tańca współczesnego i ludowego.

Czwartek

Myśliciele: 9:00 – 9:30

Podróżnicy: 9:30 – 10:00

Odkrywcy: 10:00 – 10:30

Badacze: 10:30 – 11:00

Tropiciele: 11:00 – 11:30

Zdobywcy: 11:30 – 12:00

Osoba prowadząca – Anna Majewska – mgr teologii oraz pedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym

Środa

Odkrywcy: 13:00 – 13:30

Baacze: 13:30 – 14:00

Myśliciele: 14:00 – 14:30

Piątek

Odkrywcy: 13:00 – 13:30

Badacze: 13:30 – 14:00

Myśliciele: 14:00 – 14:30

Osoba prowadząca:  Emil Waliczek –lic. wychowania fizycznego, instruktor tańca

Środa

Badacze: 12:30 -13:00

Myśliciele: 13:00 – 13:30

Podróżnicy: 13:30 – 14:00

Odkrywcy: 14:00 – 14:30

Tropiciele: 14:30 – 14:45

Zdobywcy: 14:45 – 15:00