Fotogaleria

Wyniki konkursu „Obrazy przyrodą malowane”

Image
Image

Wyniki konkursu „Obrazy przyrodą malowane”

Grand prix
Maja Wcisło z rodziną (Zdobywcy)
I miejsce
Joanna Bernasik  z mamą (Badacze)
Julia Bernasik z mamą (Badacze)
II miejsce
Maja Kobiela z mamą (Odkrywcy)
Liliana Dutkiewicz z mamą (Tropiciele)
III miejsce
Maria Lopez- Kowalczyk z mamą (Odkrywcy)
Alexandre Wcisło z mamą (Tropiciele)
Laura Turzańska z babcią (Zdobywcy)
Wyróżnienie
Mira Maniak- Tabor z mamą (Badacze)
Leonard Górski z rodzicami (Odkrywcy)
Zosia Sałyga z siostrą Mają (Zdobywcy)
Maria Krzyżaniak z rodziną (Zdobywcy)
Michał Orłowicz z mamą (Myśliciele)
Oskar Wcisło z rodzicami (Badacze)
Hania Morawa z rodzicami (Tropiciele)
Jakub Kokodyński z mamą (Podróżnicy)
Kira Dobriakova z mamą, tatą i babcią (Myśliciele)
Celem konkursu było:

• rozwijanie zdolności plastycznych i zainteresowań przyrodniczych;
• zastosowanie materiałów przyrodniczych w twórczości plastycznej;
• poszerzanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych;
• inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych;
• kształtowanie wyobraźni plastycznej
Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy dzieciom i ich rodzinom za tak liczny udział.