Fotogaleria

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY ,,Zabawy podwórkowe"

Image
Image

Dzieci ze wszystkich grup miały okazję brać udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjny pt. ,,Zabawy podwórkowe” Głównym założeniem projektu było zapoznanie przez cały rok dzieci z zabawami takimi jak „KLASY”, „GUMA”, „DWA OGNIE” i przede wszystkim projekt ten miał na celu świetną zabawę!
Szczegółowe cele projektu:
Dziecko:
– zapoznaje się z różnymi grami i zabawami podwórkowymi;
– integruje się z innymi dziećmi;
– rozwija swoją koordynację ruchową i wzrokowo-ruchową;
– kształtuje swoją spostrzegawczość i pamięć;
– rozwija swoją ogólną sprawność fizyczną;
– kształtuje poczucie własnej wartości;
– uwrażliwia się na potrzeby i emocje innych;
– kształtuje umiejętność panowania nad emocjami;
– współdziała w grupie;
– wykorzystuje do zabaw materiał naturalny.