Fotogaleria

Udział w akcjach charytatywnych

Image
Image

W naszym przedszkolu realizujemy wiele akcji charytatywnych skierowanych do osób osamotnionych, ubogich, doświadczających bezdomności czy braku społecznej akceptacji.
Celem uczestnictwa w nich jest nawiązywanie pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym, kształtowanie tolerancji, rozwijanie życzliwości i empatii.
Dlatego dzieci z grup: Zdobywców, Tropicieli i Podróżników wykonywały ozdobne kartki z życzeniami świątecznymi oraz z aforyzmami na każdy dzień nowego roku.
Efekty działalności dostarczały małym artystom radości z tworzenia a dodatkowo informacje o tym, że sprawiły innym radość, przynosiły poczucie sprawstwa i zadowolenia.