Projekt

Nasza Królowa

  Z okazji zbliżającego się jubileusz 65-lecia istnienia w przedszkolu przeprowadzono konkurs na nazwę przedszkola. W konkursie licznie wzięły udział: dzieci, rodzice, pracownicy oraz absolwenci przedszkola. Komisja konkursowa uwzględniając głosowanie, oczekiwania całej społeczności przedszkolnej, propagowane tradycje i wartości, uwarunkowania historyczne najbliższej okolicy, cechy, dokonania i ponadczasowe wartości reprezentowane przez przyszłą patronkę wybrała imię: „Św. Jadwigi Królowej Polski”.

  Postać Św. Jadwigi jest częścią historycznej tradycji naszego miasta oraz ambasadorem wielu uniwersalnych wartości. Jako przedszkole Św. Jadwigi podejmujemy wiele działań mających na celu wychowanie dzieci do uniwersalnych wartości takich jak: dobro, piękno, prawda, szacunek i umiłowanie ojczyzny oraz rozwój osobowości naszych przedszkolaków kształtowaną poprzez edukację społeczną, regionalną, patriotyczną i artystyczną.

Image
Image

W naszym przedszkolu planujemy lub obecnie już realizujemy następujące zadania  przybliżające dzieci do życia oraz wartości, którymi kierowała się Św. Jadwiga

 • Poznanie przez dzieci życia i działalności patronki przedszkola – św. Jadwigi;
 • Zainteresowanie dzieci charakterystycznymi zwyczajami okresu historycznego w którym żyła nasza patronka – średniowiecza;
 • Organizacja wycieczek po Krakowie w celu poznania legend związanymi z Królową Jadwigą;
 • Organizacja przedszkolnego ceremoniału /hymn, logo, Dzień Patrona/
 • Poznanie kultury i tradycję Polski – uczestniczenie w obrzędach świąt i uroczystości narodowych
 • Poznanie z dziećmi uroków naszej pięknej ojczyzny : wybrane regiony oraz bajki, baśnie polskie, słuchanie nagrań polskich utworów muzycznych, uczenie się wybranych tańców ludowych.
 • Poznanie tradycji i stylu życia mieszkańców odwiedzanych miejsc w Polsce.
 • Organizujemy konkursy związane z tematyką regionalną.
 • Opracowanie projektu patriotycznego Kto Ty jesteś? – kultywowanie tradycji naszej dzielnicy, Krakowa, Małopolski, Polski we współpracy z instytucjami kulturalno – oświatowymi takimi jak : Zamek królewski na Wawelu, Muzeum Historyczne, Dom Zwierzyniecki, Muzeum Etnograficzne itp.;
 • Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, którego fundatorką była Św. Jadwiga. Udział w zajęciach proponowanych przez uczelnię. Pragniemy korzystać z bogactwa krakowskiej uczelni uczestnicząc w warsztatach, spotkaniach i zajęciach organizowanych przez uniwersytet dla dzieci.
 • Opracowanie projektu Od przedszkolaka do krakowskiego żaka, którego celem będzie współpraca z wybranymi wydziałami uczelni, spotkania z ciekawymi ludźmi: podróżnikami, badaczami, myślicielami, odkrywcami, zdobywcami, tropicielami – w nawiązaniu do nazw sześciu istniejących już grup przedszkolnych. Zapraszanie znanych osób do przedszkola – organizowanie warsztatów badawczych, eksperymentalnych, projekcji filmów itp.;
 • Organizujemy ogólnopolskie konkursy poświęcone postaci Królowej Jadwigi.

– Zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego – Św. Jadwigą Królową Polski, połączonego z wernisażem wystawy  i wydaniem pamiątkowego albumu ;

– Zorganizowanie konkursu teatralnego dla przedszkoli krakowskich W Królewskim Zamku na Wawelu

 • Stworzenie Kodeksu rycerza i damy dworu jako zasad wychowawczych przedszkola w oparciu o wartości uniwersalne takie jak: dobro, prawda, odwaga, pokój, tolerancja
 • Organizowanie akcji charytatywnych pod hasłem Dobro powraca – sprzyjających kształtowaniu wrażliwości na potrzeby innych i dających możliwość doświadczania radości z dzielenia się;
 • Opracowanie projektu Inny nie znaczy gorszy – kształtowanie wrażliwości na „inność” i postawy otwartości na różnice, jakie istnieją między ludźmi, tak aby każdy przedszkolak czuł się akceptowany i umiał akceptować rówieśników takimi, jakimi są;
 • Stworzenie i realizacja projektu Historia na wesoło. Poznawanie ciekawostek z życia różnych znanych postaci historycznych. Organizacja wycieczek na terenie Krakowa związanych z różnymi znanymi postaciami i miejscami;
 • Nawiązanie współpracę ze szkołami im. Świętej Królowej Jadwigi.

Wszystkie te zadania mają na celu przede wszystkim kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych, kształtowanie odpowiedzialności  za dziedzictwo kulturowe własnego kraju oraz  poznanie przez przedszkolaków cennych wartości jakimi kierowała się nasza patronka w życiu. Chcemy żeby nasze przedszkolaki odnalazły swoja tożsamość narodową i były dumne ze swojego pochodzenia. Jesteśmy przekonani, iż nasze dzieci  kierując się w relacjach z innymi uniwersalnymi wartościami wyrosłą na szczęśliwych ludzi posiadających poczucie własnej wartości i gotowych do niesienia pomocy innym.